Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrova Ves - Židovský cintorín
Lokalita
obec Petrova Ves, okres Skalica, Trnavský kraj
Bibliografia
www.petrovaves.skwww.pamiatkynaslovensku.sk