Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrovany - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Petroviany
Lokalita
obec Petrovany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Prestavaný bol v 17. storočí a obnovený v roku 1716. Konečná podoba kostola je barokovo-klasicistická. Jednoloďová stavba s gotickým polygonálnym uzáverom, v 17. storočí zaklenutým valenou klenbou s lunetami. Klenba dosadá na konzoly v podobe krakorcov. Na severnej strane presbytéria je sedlový gotický portál, vedúci do sakristie. Loď je zaklenutá tromi poľami pruskej klenby, dokončenej v roku 1752. Na exteriéri sú oporné piliere a nad hlavným vstupom je luisézny festón. [1]
 

Kazateľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia, na parapete sú reliéfy evanjelistov v rokajových kartušiach. V záhrade kostola je gotická kamenná krstiteľnica z pôvodnej stavby zo začiatku 14. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Petrovany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 6/2012Petrovany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 6/2012Petrovany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 6/2012Petrovany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 6/2012Petrovany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 6/2012Petrovany - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 462.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 462.
Bibliografia
www.petrovany.sk
GPS
48.917520, 21.260631
48°0 55' 3.07", 21°0 15' 38.27"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk