Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrovenec (Lipany) - Kostol sv. Márie Magdalény
Lokalita
obec Lipany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol dala postaviť v roku 1758 Klára Szirmayová. [1]
 

Hlavný oltár sv. Márie Magdalény predstavuje ambitový typ oltárnej architektúry vrcholného baroka s bohatou úponkovou výzdobou z roku 1758. Dominujúcim je reliéf Márie Magdalény z tirolskej školy, po jej stranách sú umiestnené plastiky sv. Michala a Rafaela, archanjela. V nadstavci je maľba Najsvätejšej Trojice. Bohostánok a predela sú bohato zdobené. Pod bohostánkom je umiestnený erb rodiny Szirmayovcov. V interiéri sa nachádzajú dva obrazy – olej na plátne – jeden sv. Juraja a pochádza z 18. storočia, druhý sv. Jána Nepomuckého pochádza z roku 1845 (autorom je ľudový maliar Matej Babicza). V sakristii kostola je umiestnený pôvodný obraz Márie Magdalény, olej na plátne, pochádzajúci pravdepodobne z rovnakého obdobia ako samotný oltár. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1984 bol zrekonštruovaný exteriér aj interiér sakrálneho objektu. Kostol bol zvonka nanovo omietnutý, bol pristavený vchod, natretá plechová strecha a položená dlažba. Miestny rezbár Jozef Kuchár zreštauroval oltár sv. Márie Magdalény a veriaci postavili ambonu a pevný oltár obrátený k ľudu. V roku 1986 bola postavená moderná zvonica. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Petrovenec (Lipany) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1 - 3] www.dokostola.sk (21.2.2016)
Bibliografia
www.lipany.sk
GPS
49.148112, 20.974616
49°08'53.2"N 20°58'28.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk