Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Petrmánovce, Petermanovce
Lokalita
obec Petrovo, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1794 na mieste starého dreveného chrámu. Sakrálny objekt mal pôvodne drevený strop, opäť zaklenutý bol v roku 1800. Ide o pozdĺžny sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami a má drevený protestantský chór. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zastrešená barokovou cibuľou s laternou, ktorá bola kedysi šindľová. [1]
 

Barokový oltár pochádza z roku 1694, uprostred má novší obraz Krista v Getsemanskej záhrade z roku 1922 od maliara M. Finsterbuscha. Ide o oltár typu nadstavcových stĺpových oltárov s postrannými ušnicami, datovaný nápisom vo vlyse architrávu. Pôvodný obraz z oltára z roku 1694 visí samostatne na stene kostola. Klasicistická kazateľnica z polovice 19. storočia má polygonálny parapet a volútový baldachýn s festónmi a ružicami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší v juhovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 463.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 463.
Bibliografia
www.petrovo.ocu.sk
GPS
48.712134, 20.363937
48°42'43.7"N 20°21'50.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk