Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Bol postavený okolo roku 1300. Stavali ho a bývali v ňom pezinskí grófi v 13. - 16 storočí, ktorí patrili medzi najbohatšie a politicky najvplyvnejšie šľachtické rody v Uhorsku. Bol vybudovaný ako vodný hrad. Obklopovali ho dve priekopy naplnené vodou z Cajlanského potoka. Nad nimi boli dva padacie mosty. Na násype medzi priekopami boli hospodárske budovy. Obytné priestory hradu prešli mnohými stavebnými úpravami. Pôvodne gotický hrad s veľkými pivnicami na víno, suterénom a prízemím nadstavili o poschodie v 16. a 17. storočí a upravili renesančne. Až po úprave hradu na pánske sídlo grófom Františkom Pálfym v 40. rokoch 19. storočia potlačil sa fortofikačný ráz hradu. V tomto čase upravili aj záhradu okolo zámku na anglický park s vzácnymi drevinami. V roku 1875 oheň zničil severnú hospodársku časť zámku. Koncom 19. storočia bola upravená južná časť (kde je dnes zámocká vináreň) v romantickom duchu a neorenesančnom štýle. Táto podoba sa zachovala dodnes. Veľké úpravy zažil kaštieľ v rokoch 1940 - 1943, nový majiteľ - Slovenské vinohradnícke družstvo - zadaptovalo pivnice a pristavilo na mieste vyhorenej časti v nevhodnom slohu administratívnu budovu. V objekte je veľká historická sála, ktorú zdobia maľby pezinských maliarov Bártovcov. Kaštieľ si napriek mnohým prestavbám zachoval stredovekú podobu vodného hradu, teraz už na Slovensku ojedinelú. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Pezinok – kaštieľ (č. ÚZPF 511/1) – architektonicko-historický výskum severného krídla - rok 2007. Autor: Ing. arch. Ivan Gojdič. [2]
 

Pezinok – kaštieľ (č. ÚZPF 511/1) – architektonicko-historický výskum interiéru, 1. etapa - rok 2013. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov. [3]
 

Pezinok – kaštieľ (č. ÚZPF 511/1) – architektonicko-historický výskum interiéru východného, južného a západného krídla, I. etapa - rok 2015. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov. [4]
 

Pezinok – kaštieľ (č. ÚZPF 211/1-2) - fasády východného, južného a západného krídla – architektonicko-historický výskum fasád, II. etapa - rok 2018. Autori: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Matúš Martinák. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. V súčasnosti je v priestoroch objektu reprezentačná vináreň. Prezrieť si možno i pivnice so starou sudovinou a historickú sálu. [6]
Prístup
Stojí v strede mesta.
Fotogaléria
Kaštieľ Pezinok foto © Imrich Kluka 1/2012Kaštieľ Pezinok foto © Imrich Kluka 1/2012Kaštieľ Pezinok foto © Imrich Kluka 1/2012Kaštieľ Pezinok foto © Imrich Kluka 1/2012Kaštieľ Pezinok foto © Jana Lacková 8/2015Kaštieľ Pezinok foto © Jana Lacková 8/2015Kaštieľ Pezinok foto © Jana Lacková 8/2015
Poznámky
[1] www.muzeum.sk (26.4.2013)
[2 - 3] www.pamiatky.sk (28.10.2014)
[4] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[5] www.pamiatky.sk (12.7.2019)
[6] www.muzeum.sk (26.4.2013)
Bibliografia
BUDAY, Peter: Premeny Pezinského hradu vo svetle prameňov. In: HISTORIKA, 2013, č. 2, s. 22 – 27.
www.pezinok.sk
GPS
48.290617, 17.268474
48°0 17' 26.22", 17°0 16' 6.51"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk