Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok - Bujanovská kúria
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Najstarším známym majiteľom kúrie bol pezinský richtár Tomáš Tabrer, v prvej polovici 17. storočia. Neskôr ju užívali Segedyovci a Majtanyovci a po nich rod Kastenhofferovcov. Od roku 1773 do roku 1802 vlastnila kúriu rodina Bujanovských, po nich Tuzentallerovci a grófka Mária Pálffy. Od nej získal kúriu majiteľ liehovaru Samuel Reisner, ktorý v nej prevádzkoval okrem podniku „U malého hroznu“ aj výčap piva, vína a pálenky. Výčap však mestský magistrát zrušil, takže ho Reisner nahradil mäsiarskou prevádzkou. Rodina kúriu vlastnila až do roku 1917, keď ju synovia Samuela Reisnera predali Gazdovskej banke a tá potom bankám patrila do druhej svetovej vojny. [1]
 

Kúria bola pôvodne domom v radovej zástavbe, len čiastočne vystupujúca do námestia svojím západným nárožím. Mala pomerne komplikovaný päťkrídlový pôdorys, pričom uličná časť mala tvar písmena U a k nej bol pripojený v zadnej časti dvora objekt v tvare L, zasahujúci za susednú budovu. Severozápadné krídlo a objekt vo dvore v súčasnosti už neexistujú a po zbúraní hornej časti ulice v druhej polovici 20. storočia sa kúria dostala do pozície nárožného domu. [2]
 

Ide o dvojpodlažnú podpivničenú budovu. Má vysokú valbovú strechu, ktorá bola zobytnená a je presvetlená vikiermi a strešnými oknami. Okná a dvere majú obdĺžnikový tvar, fasády majú novodobú plastickú výzdobu. [3]
 

V roku 2000 bol v zadnej časti objektu postavený hotel, ktorý v roku 2007 rozšírili. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. V prízemí objektu sa nachádzajú obchodné prevádzky a v dvorovej časti reštauračné zariadenie a hotel. Budova je v súkromnom vlastníctve. [5]
Prístup
Stojí v centre Pezinka, vo východnej časti námestia a uzatvára Kollárovu ulicu. [6]
Poznámky
[1] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 48.
[2 - 6] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 48.
Bibliografia
www.pezinok.sk
GPS
48.286085, 17.271037
48°17'09.9"N 17°16'15.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk