Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1783. Upravený a rozšírený o novú vežu bol v rokoch 1858 - 1863. Ide o jednoloďový emporový sakrálny priestor s rovným uzáverom, krytý rovným stropom. Fasáda je členená lizénovým rámom. Predstavaná veža je postavená v duchu historizmu druhej polovice 19. storočia. [1] V 80. rokoch 20. storočia v múre kostola objavili reliéf Zmŕtvychvstania Krista z roku 1622. [2]
 

Oltár je klasicistický z konca 18. storočia so starším obrazom Oplakávania Krista zo začiatku 18. storočia, ktorý sa pripisuje pripisuje pezinskému rodákovi, barokovému maliarovi portrétistovi Jánovi Kupeckému. Kazateľnica a krstiteľnica, obe od M. Stamingera, sú klasicistické z roku 1784. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre mesta na Potočnej ulici.
Fotogaléria
Pezinok - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 8/2015Pezinok - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 465.
[2] www.pezinok.sk (27.11.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 465.
Bibliografia
www.pezinok.sk
GPS
48.287058, 17.269358
48°017'13.4"N 17°016'09.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk