Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol je označovaný aj ako tzv. dolný. Pôvodne to bol neskororenesančný evanjelický kostol postavený v rokoch 1655 – 1659. [1] V roku 1674 pezinskí evanjelici na príkaz arcibiskupa odovzdali kostol katolíckej cirkvi. V roku 1753 objekt získali jezuiti. [2] V 18. storočí ho zbarokizovali. Výmaľba interiéru je od A. Bartu z roku 1943. Sieňovú stavbu s obiehajúcou poschodovou pilierovou emporou po odstránení častí empor prerobili na trojloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. Sakrálny objekt je zaklenutý lunetovou klenbou s medziklenbovými pásmi. Priestor užších bočných lodí a posledné klenbové pole vyplňuje empora, otvorená do hlavnej lode arkádami. Fasádu členia pilastre. Na južnej strane je kamenný ranobarokový hlavný portál. Mohutná predstavaná veža je členená nárožnými pilastrami a kordónovými rímsami, krytá nízkym, rozšíreným ihlancom. [3] Bola vybudovaná ako mestská strážna veža. [4]
 

Hlavný oltár je barokový zo 17. storočia, poschodový stĺpový, s obrazom Premenenie Pána. Ostatné zariadenie interiéru je zo začiatku 18. storočia. [5] Kostol má cenný organ. [6]
 

V roku 1768 pracoval pre kostol kamenár J. Fidler. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pezinok – Kostol Premenenie Pána (č. ÚZPF 524/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Radničnom námestí.
Fotogaléria
Pezinok - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 8/2015Pezinok - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 8/2015Pezinok - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 8/2015Pezinok - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 8/2015Pezinok - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 8/2015Pezinok - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 8/2015Pezinok - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 8/2015Pezinok - Kostol Premenenia Pána foto © Jana Lacková 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 466.
[2] www.pezinok.sk (30.10.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 466.
[4] www.pezinok.sk (30.10.2015)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 466.
[6] www.pezinok.sk (30.10.2015)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 466.
[8] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
Bibliografia
www.pezinok.sk
GPS
48.286237, 17.269010
48°017'10.4"N 17°016'08.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk