Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok - Krušičova kúria
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kúria je spomínaná už v listine z roku 1425 ako „Perghauz.“ V tomto období išlo o nárožný dvojpodlažný kamenný dom, približne štvorcového pôdorysu. Do 17. storočia patril dom vždy aktuálnym majiteľom panstva a hradu. Vlastnil ho aj Ján Krušič z Lepoglavy, ktorý bol v rokoch 1575 – 1580 záložným pánom mesta a panstva. [1]
 

Objekt sa postupne rozširoval a v 17. storočí sa približoval k svojej dnešnej podobe. Predstavoval už reprezentatívne šľachtické sídlo. [2]
 

Po Krušičovej smrti sa majiteľom kúrie stal kráľ a v roku 1615 sa po zámene stala majetkom mestečka. Slúžila pre rôzne potreby mesta, najmä ako obecný dom a ubytovňa pre vojsko. Po roku 1634 v nej mali svoje modlitebne aj pezinskí evanjelisti. V roku 1871 sa Pezinok stal sídlom Kráľovského okresného súdu. [3]
 

Začiatkom 20. storočia bol objekt prestavaný a získal súčasný ucelený architektonický výraz. Budova v tom čase slúžila potrebám súdu, pretože v roku 1925 ju mesto Pezinok darovalo československému eráru. Mesto však naďalej mohlo využívať pivničné priestory ako svoje mestské vínne pivnice. [4]
 

Ide o nárožnú stavbu, pričom hlavná fasáda je orientovaná do námestia. Má štvorkrídlovú dispozíciu, s obdĺžnikovým vnútorným nádvorí a je podpivničená. Je dvojpodlažná s výnimkou východné krídla, ktoré má len jedno zvýšené podlažie. Výrazným architektonickým prvkom v juhovýchodnom rohu nádvoria je hmota preskleného moderného schodiska. Strechy severného a západného krídla sú sedlové a v ich prepojení je valba. Strecha južného krídla, ktoré sa dotýka susednej budovy, je pultová. Strechy sú zobytnené a presvetlené strešnými oknami. [5]
 

Hlavné, severné krídlo je v prízemí rozdelené prejazdom, v ktorom sa nachádza aj vstup do pivnice pod ľavou časťou (pohľad z námestia) tohto krídla. Je to najstaršia, gotická časť budovy. Pivnice sa nachádzajú tiež pod celým východným krídlom a sú zaklenuté valenými klenbami, rovnako ako aj miestnosti na prvom podlaží severného a východného krídla. Ostatné stropy sú rovné. Fasády objektu sú jednoduché. Okná a dvere majú obdĺžnikový tvar a zvýraznené sú mierne predstúpenými paspartami, ktoré ich buď lemujú po obvode, alebo spájajú do dvojíc, trojíc a štvoríc. Vertikálne fasádu členia lizény a horizontálne soklový pás, rímsy a lizénový pás pod strechou. V budove sa nachádzajú mnohé hodnotné historické prvky, napríklad gotické murivá s interiérovými i exteriérovými omietkami, gotické kamenné prvky (časti ostenia, portálu, krakorce), renesančné omietky, barokové výmaľby... [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 2007 – 2008. [7]
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Využíva sa ako sídlo Sociálnej poisťovne. [8]
Prístup
Stojí v centre mesta, na území historického jadra. [9]
Poznámky
[1] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 50.
[2 - 5] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav a kolektív autorov: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 50.
[6] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav a kolektív autorov: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 50 - 51.
[7] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav a kolektív autorov: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 51.
[8 - 9] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav a kolektív autorov: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 50.
Bibliografia
www.pezinok.sk
GPS
48.285644, 17.269422
48°17'08.3"N 17°16'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk