Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok - Meštiansky dom (Radničné námestie 9)
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
Bibliografia
SABADOŠOVÁ, Elena: Meštiansky dom na Radničnom námestí č. 9 v Pezinku. In:Pamiatky a múzeá, 2009, č. 3, s. 11 - 16.
www.pezinok.skwww.pamiatkynaslovensku.sk