Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok - Mestské múzeum
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História
Mestské múzeum v Pezinku zriadilo Mestského zastupiteľstvo v Pezinku ako svoju príspevkovú organizáciu k 1.marcu 2003. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 18. septembra 2003. Hlavným poslaním Múzea je cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov ako hmotných dokladov k dejinám mesta Pezinok. Táto práca je napĺňaná prostredníctvom archeologických výskumov, archívneho bádania, propagačnej a publikačnej činnosti. [1]
 

Výstavné priestory múzea ponúkajú stálu expozíciu archeológie Pezinka a okolia. V tzv. kaplnke je umiestnená zbierka sakrálnej plastiky pezinského keramikára Jozefa Franka. Galerijná časť je využívaná na dočasné výstavy prezentujúce výtvarné umenie s dôrazom na miestnych a regionálnych autorov. [2]
 

Mestské múzeum sídli v priestoroch renesančnej Starej radnice.
 

www.pamiatkynaslovensku.sk/pezinok-radnica

Expozície
JOZEF FRANKO – SAKRÁLNA PLASTIKA
 

Súčasťou Mestského múzea v Pezinku je aj Galéria Jána Kupeckého, poskytujúca priestor umelcom z Pezinka a blízkeho okolia, ktorí sa mestom inšpirujú, žijú v ňom alebo pracujú. Časť priestorov Galérie je venovaná prácam slovenského keramika, pezinského rodáka, Jozefa Franka. Jeho sakrálne plastiky sú predstavené v priestoroch "kaplnky." [3]
 


 

ZO ZEME
 

Základ stálej expozície tvoria predmety, získané z archeologických výskumov (spolu)realizovaných múzeom od jeho založenia v roku 2003. Expozícia je rozdelená na tri časti, podľa historického obdobia a miesta výskumu. [4]
 

Prvá časť približuje výskumy pravekých lokalít v chotári Pezinka a Slovenského Grobu. Na jeseň 2004 prebehli v lokalitách Pezinok/Grinava – Dlhé pole a Slovenský Grob - Padelky zisťovacie výskumy, ktoré potvrdili existenciu osídlenia týchto území v období eneolitu, doby bronzovej a rímskej. V expozícii nájde návštevník zbierku kamennej industrie, keramiky, hlinených pracovných nástrojov, ale aj predmety približujúce duchovný život pravekých obyvateľov nášho územia – drobné hlinené plastiky. Pravekú časť expozície dopĺňajú predmety získané výskumom v lokalite Pezinok – Lazarna. K najzaujímavejším patrí odtlačok prstov pravekého hrnčiara, zachovaný vo vypálenej hrude hliny. [5]
 

V druhej časti expozície sú predstavené výskumy realizované v extraviláne mesta Pezinok. Jedná sa hlavne o dva zaniknuté stredoveké opevnené polohy „Starý zámok I“ a „Starý zámok II“. K predmetom získaným na týchto miestach patria stredoveké militárie (strelky šípov a kuší), kovové úžitkové predmety a mince. [6]
 

Posledná časť expozície približuje výskumy z intravilánu mesta. Vystavené predmety – keramika, zvyšky stredovekej kamennej architektúry a drobné kovové, drevené a textilné predmety pochádzajú z rozsiahleho výskumu farského kostola Nanebovzatia Panny Márie a z komplexného stavebno-historického a archeologického výskumu meštianskeho domu v historickom centre Pezinka. [7]

Kontakt
Mestské múzeum
M. R. Štefánika 1
902 01 Pezinok

Otváracie hodiny
Utorok – Piatok: 10:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Poznámky
[1 - 8] www.mestskemuzeumpk.sk (27.9.2015)
GPS
48.286588, 17.270513
48.286588, 17.270513
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk