Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok - Palugyayovská kúria
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kúria vznikla v 16. storočí prepojením a rozšírením minimálne dvoch starších domov. [1]
 

Prvé písomné zmienky o majiteľoch kúrie pochádzajú zo začiatku 18. storočia, keď objekt vlastnil rod Pallňugyayovcov. Prvý známy majiteľ, Anton Palugyay, bol podžupanom Bratislavskej stolice a neskôr pezinským richtárom. Palugyayovci vlastnili kúriu až do 60. rokoch 18. storočia. [2]
 

Od roku 1773 až do 30. rokov 20. storočia patrila kúria rodu Nedeckých, ktorí boli pravdepodobne aj v príbuzenskom vzťahu k Palugyayovcov. Výrazne bol objekt prestavaný pravdepodobne v druhej polovici 19. storočia, keď v ňom boli dostavané priečky. Poslednou majiteľkou kúrie z rodu Nedeckých bola Ema Creve Preston, dcéra Antónie Nedeckej, ktorá si za manžela zobrala Antona Rudolfa Petersa (Petersovská kúria). [3]
 

Od januára 1943 bola v jej priestoroch umiestnená nemecká meštianska škola a v roku 1946 bola budova skonfiškovaná na základe Benešových dekrétov. V roku 1951 bola v objekte zriadená Odborná škola tehliarska a tehliarsky učňovský domov, neskôr sa zmenila na Stredné odborné učilište. [4]
 

Kúria má dve uličné fasády, pričom hlavná je orientovaná pozdĺžne k ulici M. R. Štefánika a zadná je orientovaná do Potočnej ulice. Budova je päťkrídlová, na pôdoryse nepravidelného lichobežníka s vnútorným nádvorím, pričom piate krídlo vystupuje kolmo na hlavné smerom do nádvoria. Strechy sú valbové, iba nad hlavnou uličnou fasádou je z juhovýchodnej strany strecha ukončená štítom, Juhovýchodná prístavba dvorového krídla má pultovú strechu. Hlavné krídlo je dvojpodlažné, zadné trojpodlažné. Približne polovica budovy je podpivničená (celé hlavné krídlo a krídlo v nádvorí, a tiež väčšia časť severozápadného krídla). Fasády sú jednoduché, členené iba obdĺžnikovými oknami a polkruhovo ukončeným portálom, ktoré majú zvýraznené šambrány. Všetka plastická výzdoba fasády (pilastre s hlavicami, lišty okolo okien rímsy...) bola odstránená v 20. storočí. [5]
 

V interiéri sú valené lunetové klenby, na zvýšenom prízemí sú valené klenby. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. V súčasnosti vlastní objekt mesto.
Prístup
Nachádza sa v centre Pezinka.
Poznámky
[1] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav a kolektív: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 46.
[2 - 6] VORLÍČKOVÁ, Barbora: Kaštiele a kúrie malokarpatského regiónu. In: SNOPKO, Ladislav a kolektív: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 46.
Bibliografia
www.pezinok.sk
GPS
48.287237, 17.270137
48°17'14.1"N 17°16'12.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk