Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pichne - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pichne, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia. Obnovený bol v roku 1867. Opravovali ho v roku 1908. Ide o sakrálnu stavbu s pozdĺžnou jednoloďovou dispozíciou, s oblým uzáverom presbytéria a do lode otvoreným priestorom značne predstavanej veže. Fasády sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami. Nad portálom je letopočet 1908 datujúcim opravu kostola. [1] Široká a nízka veža je krytá barokovou cibuľou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 468.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 468.
Bibliografia
www.pichne.ocu.sk
GPS
49.039317, 22.117890
49°02'21.5"N 22°07'04.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk