Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Piešťany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Piešťany, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Romantická stavba s prvkami novogotiky postavená v roku 1905. Jednoloďový priestor s rovným oltárnym uzáverom. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou. [1] Veža je zakončená vysokým ihlancom dosadajúcim na trojuholníkové štíty. Fasády sú členené lomenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]
 

Evanjelický kostol vznikol podľa projektu J. Krátkeho. Práce spolu so zariaďovaním trvali päť mesiacov. Zachovala sa podrobná správa z pera hlavného protagonistu udalosti E. Köhlera, publikovaná roku 1909 v Budapešti. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta. Pod Párovcami 1.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 467.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s.467.
[3] www.visitpiestany.sk/co-vidiet/kultura-a-historia/evanjelicky-v-kostol/ (22.3.2019)
Bibliografia
www.piestany.sk
GPS
48.593127, 17.834048
48°35'35.3"N 17°50'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk