Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Piešťany - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Piešťany, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1828 – 1832 na mieste starého chrámu, spomínaného v roku 1560. Ide o jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú členené kanelovanými pilastrami a lizénovým rámovaním. Na západnej strane je do štítového priečelia vstavaná veža vytvárajúca mierny rizalit. Zakončená je ihlancovou strechou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Výmaľba je od F. Papa a E, Petrikoviča. z Piešťan. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom Štefana kráľa je barokový z polovice 18. storočia. Menza a tabernákulum, dva bočné oltáre sv. Jozefa a Piety, kazateľnice a spovednice sú neoklasicistické z konca 19. storočia. [2]
 

Oltárny obraz apoteózujúci patróna chrámu namaľoval roku 1831 maliar Ziegler, vitráže navrhoval o 120 rokov neskôr maliar Janko Alexy. O počiatkoch chrámu podáva svedectvo dobová mramorová tabuľa s chronogramom, umiestnená v predsieni kostola, avšak autora architektúry nemenuje. [3]
 

Votívne kamenné plastiky – sochy, súsošia, kríže – umiestnené okolo chrámu vznikli v rozmedzí rokov 1760 - 1927. Obvykle ich zhotovovali ľudoví, ponajviac anonymní umelci a pôvodne stáli pri cestách, mostoch, domoch, na cintorínoch či pamätných miestach, odkiaľ boli časom z rôznych dôvodov premiestnené. Sochy svätcov Vendelína a Floriána – najstaršie z ôsmich artefaktov – boli i formálne uznané za kultúrne pamiatky. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta. Štefánikova 138.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 467.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 467.
[3 - 4] www.visitpiestany.sk/co-vidiet/kultura-a-historia/rimskokatolicky-farsky-kostol-sv-stefana-krala/ (22.3.2019)
Bibliografia
www.piestany.sk
GPS
48.601975, 17.832363
48°36'07.1"N 17°49'56.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk