Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Piešťany - Ortodoxná synagóga
Lokalita
obec Piešťany, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pohromy a vojny, ktoré poznamenali dejiny židovstva, zmenili tisíce synagóg na trosky. Druhá svetová vojna má toho na svedomí tiež veľa. Paradoxom je, že množstvo synagóg, tak jedinečných a typických stavieb, zaniklo v období po vojne, v rokoch „mieru a budovania socializmu“ na Slovensku. Práve vtedy asanovali v Piešťanoch obe synagógy, ktoré bez väčšej ujmy na stavebno-technickom stave pretrvali vojnovú kataklizmu. [1]
 

V 50. rokoch 20. storočia sa naplnil osud staršej z nich – ortodoxnej. Materiál, z ktorého bola postavená, bol príliš kvalitný na to, aby ho odstránili búraním. Synagógu rozobrali a použili na výstavbu privátneho domu. [2]
 

Dochované fotografie - nie je ich veľa, sú vlastne jediným svedectvom o podobe synagógy – presviedčajú, že modlitebňa bola hodnotnou architektúrou. Údaj o vybudovaní židovského sakrálneho objektu z mestskej kroniky, ktorá uvádza roky 1893 – 1894 nevyznieva spoľahlivo. [3]
 

Ortodoxná synagóga v Piešťanoch patrila medzi výrazných reprezentantov maurského slohu a jej staviteľ musel byť zdatný profesionál. Z kolorovaných dobových fotografií možno vyčítať, že s maurským tvaroslovím korešpondoval výber, povrchová úprava, farebnosť i skladba materiálu. Väzby muriva z glazovaných lícových tehál, farebné vitráže, liatinové stĺpy podopierajúce emporu, geometrický ornament freskovej výzdoby stropov a exponovaných partií stien, klampiarske prvky – to všetko sa pri deštrukcii premenilo z organickej jednoty na hromadu jednotlivostí. Modlitebňa – síce poškodená a zbavená veriacich – pretrvala druhú svetovú vojnu v opraviteľnom stave (tak ako množstvo historických pamiatok – synagóg, kaštieľov a kúrií, ktoré aj napriek tomu zbúrali), aby napokon zmizla z obrazu mesta pre jeho večnú škodu. Jej miesto zaujala nevzhľadná opravárenská hala a z kedysi dômyselne poskladaného kvalitného materiálu postavili kdesi dom, ktorý je podľa všetkého rovnako užitočný ako oná hala. [4]

Poznámky
[1 - 4] MRŇA, Ľubomír: Ortodoxná synagóga v Piešťanoch. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 2, s. 27.
Bibliografia
MRŇA, Ľubomír: Ortodoxná synagóga v Piešťanoch. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 2, s. 27.
www.piestany.sk
GPS
48.590773, 17.828985
48°35'26.8"N 17°49'44.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk