Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Piešťany - Vojenské historické múzeum
Lokalita
obec Piešťany, okres Piešťany, Trnavský kraj
História
Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. [1]
 

Múzejné oddelenie Piešťany registruje k 31. decembru 2019 v zbierkovom fonde 9 272 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach. [2]

Expozície
Dňa 25. septembra 2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. [3]
 

V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v československej armáde od konca druhej svetovej vojny až po rok 1992, ako aj technika, ktorú používala Armáda Slovenskej republiky, následne Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách. [4]
 

Ťažisko expozície je v hale 1 (H1), v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992. V hale číslo 2 (H2) je vystavovaná ľahká obrnená technika. V hale číslo 3 (H3) je vystavovaná ťažká pásová technika. Ďalšie unikátne veľkorozmerné múzejné prírastky v expozícii boli v lete 2017 umiestnené v novodobudovanom prístrešku P2. [5]
 

V roku 2015 pribudli do múzea moderné IKT prostriedky, ako napríklad interaktívne dotykové infokiosky, infopanely, navádzacie a informačné staničky po expozícii, či ďalšie multimediálne technológie. Návštevníci VHM okrem iného môžu vzhliadnuť 3D animáciu, ktorá predstavuje top 12 zbierkových predmetov z Piešťan, Svidníka a z vyhliadkovej veže na Dukle. Múzeum ponúka aj 27-minútový dokument Oceľové ticho o Vojenskom historickom ústave. Okrem predstavenia jeho úloh a činnosti približuje aj najvýznamnejšie medzníky vojenskej histórie Slovenska od vypuknutia prvej svetovej vojny až po studenú vojnu. [6]
 


 

Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách:
 

Ťažisko expozície je v hale číslo 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992.
 


 

V hale číslo 2 je vystavovaná ľahká obrnená technika.
 


 

V hale číslo 3 je vystavovaná ťažká pásová technika.
 

Vonkajšia expozícia je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov:
 

• letecká technika a technika pro¬tivzdušnej obrany;
 

• ženijná technika;
 

• tanková a obrnená technika;
 

• delostrelecká technika.
 


 

Okrem prezentácie zbierkových predmetov v stálej expozícii sa múzejné oddelenie Piešťany prezentuje verejnosti múzejnou technikou pri rekonštrukciách historických bojov napríklad „Tankové dni Laugarício" v Trenčianskych Stankovciach, „Südwind" v Pohronskom Ruskove, prezentáciou zbraní pri príležitosti „Dňa detí s OS SR" a organizovaním prezentačných akcií v rámci „Noci múzeí", a „Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi". [7]

Kontakt
Piešťany - Vojenské historické múzeum
Žilinská cesta 6545
921 01 Piešťany

OTVÁRACIE HODINY
jún až september:
utorok až nedeľa vstup do múzea:
10.00, 13.00, 15.00 hod.

október až máj (vopred nahlásené skupiny v počte 10 až viac osôb):
utorok až piatok vstup do múzea:
10.00, 13.00 hod.

Technická prestávka od 12.00 – 13.00 hod.
Bibliografia
www.piestany.sk
GPS
48.608147, 17.828890
48°36'29.3"N 17°49'44.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk