Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pieta
zobrazenie smútiacej Panny Márie s mŕtvym Ježišom Kristom, najčastejšie v sochárskom prevedeníwww.pamiatkynaslovensku.sk