Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Píla - Kaplnka (Kostol) Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Píla, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka bola obnovená koncom 19. storočia. Jednoloďový priestor na staršom neskorogotickom základe s polygonálnym uzáverom, zaklenutý valenou klenbou. Nad štítovým priečelím je malá strešná vežička krytá ihlancom. [1] Fasády sú hladké.
 

Hlavný oltár je neogotický s obrazom Navštívenia Panny Márie a s dvoma barokovými sochami – sv. Šebastiána a Rócha – z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

Pôvodný kostol bol postavený niekedy koncom 17. storočia. V roku 1744 bol opravovaný. Dnešný kostolík pochádza z roku 1822. V tomto roku bol aj benedikovaný Jozefom Balkom, budmerickým farárom a dekanom. V roku 1870 bol kostol opravovaný nákladom papiernického majstra Karola Vojtseliho. V roku 1935 bol poškodený požiarom. Opravili ho, pričom bola zhotovená nová strecha. [3]
 

Vizitácie spomínajú zariadenie kostola. V roku 1713 bol v kostole „Pila sub Arce“ kalich, paténa, kazula, alba, purifikátorium, korporál, velum atď. Vizitácia z roku 1811 spomína obraz – kópiu Panny Márie Regensburgskej. Povesť spomína, že istý panský poľovník raz do tohto obrazu strieľal, načo onedlho oslepol. Miesta otvorov od striel boli do roku 1892 viditeľné. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia kaplnky sa uskutočnila v rokoch 2001 - 2002, kedy bola postavená nová vežička, nanovo bola vybudovaná chórová časť a celý kostol bol zvonku a zvnútra vymaľovaný. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa uprostred obce
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 468.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 468.
[3 - 5] www.obecpila.sk (26.10.2016)
Bibliografia
www.obecpila.sk
GPS
48.390148, 17.332048
48°23'24.5"N 17°19'55.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk