Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pinciná - Kostol Všetkých svätých
Lokalita
obec Pinciná, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Katolícka farnosť je známa od roku 1335. V 15. storočí kostol pravdepodobne zanikol. Patrocínium kostola Všetkých svätých v Pincinej je doložené až v roku 1542. Súčasný kostol bol postavený v roku 1900 na starých základoch. [1] Ide o neobarokový jednoloďový priestor s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a obdĺžnikovými oknami so segmentovo ukončenými šambránami s klenákom. Veža členená nárožnými pilastrami a kordónovou rímsou je zastrešená zvonovitou prilbou so stlačenou cibuľou a s laternou, dosadajúcou na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Rímskokatolícka cirkev v Pincinej je filiálkou farnosti v Boľkovciach. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Pinciná - Kostol Všetkých svätých foto © Ladislav Luppa 5/2013
Poznámky
[1 - 2] www.pincina.sk/cirkev-0.html (12.5.2023)
Bibliografia
www.pincina.sk
GPS
48.359563, 19.761251
48°21'34.4"N 19°45'40.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk