Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pinciná - Zaniknutý kostol Všetkých svätých
Lokalita
obec Pinciná, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Základy zaniknutého románskeho kostola boli skúmané pri archeologickom výskume v rokoch 1981 – 1983, ktorý odkryl neolitické sídlisko s bukovohorskou keramikou, osídlenie z doby bronzovej a zvyšky kostola s priľahlým cintorínom na tzv. Temetodomb. Pôvodne to bola tehlová jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou z prelomu 12. a 13. storočia. Ku kostolu patrila aj neskôr pristavaná severná sakristia, postavená z lomového kameňa. [1]
 

Katolícka farnosť je známa z roku 1335. V 15. storočí kostol pravdepodobne zanikol. Patrocínium Kostola Všetkých svätých v Pincinej je doložené až v roku 1542. Ide o jeden z najstarších príkladov tehlovej architektúry v Novohrade. [2]

Fotogaléria
Pinciná - Zaniknutý kostol Všetkých svätých foto © Ladislav Luppa 5/2013Pinciná - Zaniknutý kostol Všetkých svätých foto © Ladislav Luppa 5/2013Pinciná - Zaniknutý kostol Všetkých svätých foto © Ladislav Luppa 5/2013
Poznámky
[1 - 2] www.pincina.sk (31.7.2018)
Bibliografia
www.pincina.sk
GPS
48.356767, 19.761398
48°21'24.4"N 19°45'41.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk