Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pinkovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Pinkovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený s použitím staršej stavby v prvej polovici 19. storočia, podľa iných zdrojov už koncom 18. storočia. Pôdorys objektu je pre reformované kostoly nezvyklý, lebo má veľké štvorcové presbytérium s rovným uzáverom, ktorý je od pozdĺžnej osi stavby trochu vychýlený. Medzi presbytériom a sieňovým priestorom lode je nízky triumfálny oblúk, do ktorého je situovaná štvrtinovým úsekom kamenná valcovitá kazateľnica. Klasicistická kazateľnica je na parapete zdobená festónmi a ružicami, jej drevená zvuková strieška retarduje neskorobarokové formy zalomených volút a lambrekénov. [1]
 

Oproti kaštieľu na opačnej strane cesty stál reformovaný kostol, postavený z dreva. Namiesto neho bol v roku 1795 vybudovaný nový kostol, ale bez veže. Pod východnou časťou kostola, ktorá je menšia a má pozdnogotickú klenbu, je údajne rodinná hrobka Horváthovcov. V roku 1861 bola ku kostolu pribudovaná veža a sakrálny objekt dostal taký vzhľad, aký má dnes. [2]
 

V tom období, kedy bola pribudovaná veža ku kostolu, postavili aj novú farskú budovu (hneď vedľa kostola) a cirkevnú školu. Všetko bolo vybudované veľkou väčšinou nákladov tunajšej zemanky Márie Horváthovej, ktorá bola pravnučkou Adama Horvátha a jeho manželky Anny. Cirkevná škola stála na západnom konci dediny. Učili na nej reformovaní učitelia alebo farári. Vyučovalo sa na nej ešte počas prvej svetovej vojny. Pre nedostatočné materiálne zabezpečenie sa prestalo s vyučovaní a v rokoch 1917 - 1918 škola zanikla. Desať rokov bola obec bez školy. Až v rokoch 1929 - 1930 si postavila obec novú školu, ktorá stojí až doposiaľ. V roku 1979 bola základná škola zrušená a deti začali chodiť do školy v obci Bežovce. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 469.
[2 - 3] www.pinkovce.sk (7.10.2016)
Bibliografia
www.pinkovce.sk
GPS
48.605738, 22.184014
48°36'20.7"N 22°11'02.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk