Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plášťovce - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Plášťovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Secesná jednovežová sakrálna stavba, inšpirovaná prvkami novorománskeho slohu, postavená v roku 1898. Jednoloďový priestor s transeptom, rozšírenou centrálou pri krížení a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou lunetovou klenbou. Loď má krížovú klenbu. Exteriér je členený opornými piliermi. [1]
 

Hlavný oltár so závesným obrazom sv. Juraja od Márie Schoffmannovej z roku 1898. Od nej je aj signovaný triptych nad bočným vchodom. Kazateľnica, krstiteľnica, lavice, spovednica a organ sú z čias stavby kostola. Obraz Veronikina šatka od Františka Paczku je z roku 1881. Zvon pochádzal z roku 1777, preliaty bol v roku 1923 zvonolejármi bratmi Fischerovcami. [2]
 

Kostol postavený z pálených tehál má 42 m vysokú vežu. Je v poradí tretím kostolom obce, prvý je spomínaný v listine z roku 1281 a je zaznačený aj na Lázárovej mape z roku 1528. Po tureckých pustošeniach kostol obnovili a prestavali. Tretí, čiže súčasný kostol, dal postaviť biskup Pál Palásthy a posvätil ho 3. júla 1898. Svätyňa kostola je oblúkovitá, k nej sa primkýnajúca loď je v strede rozšírená, okná zdobia maľby na skle. Fresky sú dielom banskobystrického maliara Ľudovíta Blahu. Malé bočné kaplnky sú uzatvorené zaoblenými oknami. Okolo, na južnej strane sú fresky znázorňujúce zbožňovanie Ježiša a krst Ježiša v rieke Jordán, na severnej strane zoslanie Ducha svätého a Ježiša medzi deťmi. Strop lode zdobia portréty štyroch evanjelistov, na klenbe pod chórom je erb Palásthyovcov a obecný erb, znázorňujúci sv. Juraja. [3]
 

Dielom Márie Schoffmann je maľba za hlavným oltárom, zobrazujúca sv. Juraja, patróna kostola i trojitý obraz nad južným bočným vchodom, ktorý bol vyhotovený podľa triptychu Rogera van der Weydena Ukrižovanie. Maľbu Veronikina šatka namaľoval Ferenc Paczka. Obrazy i svoj portrét pre kostol daroval Pál Palásthy. Väčšia časť zariadenia kostola je pôvodná. Nad hlavným vchodom je pamätná tabuľa pripomínajúca staviteľa kostola. [4]
 

Niekdajšia rímskokatolícka škola bola postavená v roku 1890 tiež za podpory Pála Palásthyho. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 470.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 470.
[3 - 5] www.plastovce.sk/pamatihodnosti.html (26.1.2018)
Bibliografia
www.plastovce.sk
GPS
48.160603, 18.974141
48°09'38.2"N 18°58'26.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk