Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plavé Vozokany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Fakó Vozokany, Vozokany
Lokalita
obec Plavé Vozokany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1783 – 1785 ako tolerančný bez veže. Prestavaný a doplnený vežou bol v roku 1837. Opravy sa uskutočnili v roku 1869, 1912 a v roku 1949 ho znovu zastropili. Ide o sieňovú stavbu s rovným oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Uzáver je zaklenutý segmentovou klenbou. Loď má rovný nový strop. Na nárožiach západnej fasády sú oporné piliere s pultovými strieškami. Veža je členená lizénovými rámami a zakončená vysokým ihlancom. [1]
 

Klasicistický oltár typu oltárov s kazateľnicou je z roku 1789. Na prednej strane rečništa je oltárny obraz Nanebovstúpenia Pána od R. Karpáthyho z roku 1905. Krstiteľnica je klasicistická z čias okolo roku 1780. Organ pochádza z roku 1935. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza klasicistický kalich z roku 1820. [2]
 

V roku 1620 bola v obci založená evanjelická škola, prvým učiteľom bol Ján Laurenti - Laurentius. Pôvodný tolerančný drevený kostol zničil požiar. Nový kostol bol dostavaný spolu s farou v roku 1785 a obecná evanjelická malo triedna škola v roku 1933. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 473.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 473.
[3] www.plavevozokany.sk (7.10.2016)
GPS
48.074356, 18.465485
48°04'27.7"N 18°27'55.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk