Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plavecké Podhradie
Iný názov
Pálffyovský kaštieľ
Lokalita
obec Plavecké Podhradie, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ zo 17. storočia, typu slovenských renesančných kaštieľov so štvorcovým pôdorysom okolo ústredného dvora a so štyrmi nárožnými oktogonálnymi vežami. Vstupný portál je kamenný a rustikovaný. [1] Objekt bol v 18. storočí zbarokizovaný. Stavebné úpravy v 19. a 20. storočí ho prispôsobili novým účelom využitia. Napriek tomu si charakter reprezentačného feudálneho sídla zachováva dodnes. Súčasťou kaštieľa bol veľký park s charakteristickou gaštanovou alejou. Časť aleje sa zachovala. [2]
 

Kaštieľ dal postaviť gróf Mikuláš Pálffy, významný politik, palatín a miestodržiteľ Uhorskej koruny na Bratislavskom hrade. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie - vstupná brána a slnečné hodiny foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie - vstupná brána a slnečné hodiny foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014Kaštieľ Plavecké Podhradie foto © Hana Farkašová 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 471.
[2 - 3] www.ezahorie.sk
Bibliografia
www.ppodhradie.sk
GPS
48.483088, 17.258771
48°28'59.1"N 17°15'31.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk