Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov
Lokalita
obec Plavecké Podhradie, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Na miestnom cintoríne sú pochovaní traja príslušníci malackej vetvy rodu Pálffyovcov. Hrob - krypta má pod krížom dve nápisové tabule. Na hrobe bol v minulosti aj liatinový rodový erb (stopy upevnenia sú viditeľné). V zmysle staršej tabule bola krypta vybudovaná pre grófa Mikuláša Pálffyho (1797 - 1830). [1]
 

Text staršej tabule je čiastočne narušený vplyvmi počasia, ale prepísateľný je nasledovne: "P. M. S. // NICOLAO COMITI PÁLFFY AB ERDÖD // AUGUSTISSIMO FRANCISCO PRIMO A CUBICULIS // PROVINCIAE POSONIENSI PRAETORI HAEREDITARIO // OLIM EQUITUM MAGISTRO // QUI POPULARIUM PRIMUS ANTIPODES INVI(SIT) // MAN(SVE)TUDINE COMITATE (BENI)GN(ITATE) // OPTIME DE OMNIBUS MERITO // CUNCTIS DESIDERATISSIMO // IN IPSO AETATIS VIRILIS FLORE // (N)ONIS AUGUSTI A D MDCCCXXX AETATIS XXXIV // DUM VENATIONI CUM AMICIS VACERET // (F)ATALI (G)LANDE PLUMBEA A SAXO INFAUSTE REP(ERC)USSA ICTO // HIC ADAMATA INTER NEMORA // IN MEDIO EORUM QUIBUS ILLUM SUUM OLIM DOMINUM // SORS INVIDA MONSTRAVIT NOS CONCESSIT // PLACIDE QUIESCENTI // PRINCEPS ANTONIUS PÁLFFY AB ERDÖD // GERMANO CARISSIMO // AETERNUM DEPLORANDO // L. P.". Text s chybami prepisuje Pál Jedlicska v knihe o rode Pálffy. [2]
 

Mladšia tabuľa (viď fotografie) pripomína, že na vlastné želanie sa tu dal pochovať Mikulášov starší brat Anton Karol knieža Pálffy (1793 - 1879) a jeho manželka Leopoldína Dominika, rod. von Kaunitz-Rietberg (1803 - 1888). Text mladšej tabule znie: "Ad voluntatem suam // hic depisitus est // ANTONIUS PRINCEPS PÁLFFY // m. 24. Novembris 1879. // et eius consors // LEOPOLDINA PÁLFFY // orig. // COMITISSA KAUNITZ-RIETBERG // nat. 18. Febr. 1803 + 16. Mart. 1888 // Requiescant in pace". [3]

Súčasný stav a využitie
Stav hrobky je dobrý.
Prístup
Cintorín v Plaveckom Podhradí.
Fotogaléria
Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov foto © Hana Farkašová 10/2014Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov foto © Hana Farkašová 10/2014Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov foto © Hana Farkašová 10/2014Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov foto © Hana Farkašová 10/2014Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov foto © Hana Farkašová 10/2014Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov foto © Hana Farkašová 10/2014Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov foto © Hana Farkašová 10/2014Plavecké Podhradie - Hrobka Pálffyovcov foto © Hana Farkašová 10/2014
Poznámky
[1 - 3] Plavecké Podhradie. www.sk.wikipedia.org (2.5.2015)
Bibliografia
www.ppodhradie.sk
GPS
48.481834, 17.264679
48°28'54.6"N 17°15'52.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk