Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Plavecký Peter, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol postavený v roku 1600 na mieste staršieho sakrálneho objektu. V roku 1712 bol obnovený v baroku. Jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a hrebienkami. Exteriér je hladký, nečlenený, na osi západnej strany stojí predstavaná veža, zakončená ihlanovou murovanou strechou. [1] Fasády členia polkruhovo zakončené okná a miestami lizénové rámy. Kostol je ohradený múrom.
 

Vnútorné zariadenie je novogotické. Obraz sv. Petra a Pavla apoštolov na hlavnom oltári a obraz sv. Martina biskupa na bočnom oltári sú z pôvodného barokového vybavenia kostola. Drevené vyrezávané lavice sú barokové z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017Plavecký Peter - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 472.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 472.
GPS
48.536136, 17.325525
48°32'10.1"N 17°19'31.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk