Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plavnica - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Plavnica, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1826. [1]
 

Slávnostná posviacka sa konala v roku 1827. Od začiatku bola zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Na zbožný popud miestneho farára Andreja Leška ju postavili miestny veriaci: Matej Štupák s manželkou Annou rodenou Bednárovou, Ján Ševčík, Michal Pružinský s manželkou Klárou rodenou Wandovou, Pavol Štupák s manželkou Annou rodenou Nemcovou, Ján Kravec s manželkou Julianou rodenou Nemcovou. Materiál na stavbu dodal Ferdinand Palocsay a Ferdinand Horvath. Títo všetci boli hlavní donátori. [2]
 

V roku 1826 Svätá stolica v Ríme a košický biskup Stephanus Csech udelili na sviatok Sedembolestnej Panny Márie kaplnke možnosť získavania odpustkov. [3]
 

Kaplnka bola viackrát opravovaná. 11. júna 1880 začala renovácia. Práce dokončili v roku 1881. [4]
 

Od 1. júna 2007 po posviacke nového Kostola Sedembolestnej Panny Márie (4. novembra 2006) sa zmenilo patrocínium kaplnky na Povýšenie sv. Kríža. [5]
 

V kaplnke sa nachádza mramorový obetný stôl a oltárny obraz Panny Márie pod krížom z druhej polovice 20. storočia. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obecného cintorína.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 473.
[2 - 6] www.plavnica.sk/kaplnky-v-obci-plavnica/ (15.7.2020)
Bibliografia
www.plavnica.sk
GPS
49.270445, 20.772233
49°16'13.6"N 20°46'20.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk