Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plavnica - Kostol Obetovania Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Plavonica
Lokalita
obec Plavnica, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol postavený okolo roku 1325. [1] Bol určený spoločne pre Starú aj Novú Plavnicu. [2] Po požiari v roku 1662 bol opravený. Zbarokizovali ho v prvej polovici 18. storočia. Po ďalšom požiari v roku 1817 bol znovu obnovený. Veriaci ho renovovali v roku 1885 a čiastočnú opravu uskutočnili v prvej polovici 20. storočia. [3]
 

Ide o jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené iba polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Z gotickej stavby sa zachovali obvodové múry, v presbytériu na východnej strane gotické okno s kamennou kružbou a v kútoch zvyšky pôvodných skrátených prípor ranogotickej klenby s konzolovými podložkami. Mohutná veža s dvojstupňovými diagonálnymi opornými piliermi na nárožiach je v jadre gotická, v renesancii upravená a po požiari v roku 1817 klasicisticky dostavaná. [4]
 

Vnútorné zariadenie sa nezachovalo a je novodobé. [5]
 

Plavnická matrika sa začína datovať rokom 1683. Prvým známym farárom bol Riczman Václav. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Plavnica – Kostol Obetovania Pána (č. ÚZPF 10102/1) – architektonicko-historický výskum čiastkový - rok 2022. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1967. s. 473.
[2] www.plavnica.sk/cirkev/ (15.7.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 473.
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 473.
[6] https://plavnica.fara.sk/?page_id=217 (15.7.2020)
[7] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
Bibliografia
www.plavnica.sk
GPS
49.273192, 20.778783
49°16'23.5"N 20°46'43.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk