Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plechotice - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Plechovčice
Lokalita
obec Plechotice, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol, ktorý dokončili v roku 1771, ale výstavbu začali už v prvej polovici 18. storočia. Po požiari v roku 1839 dostal drevený strop. Objekt reštaurovali v roku 1877. Bežné opravy sa uskutočnili v roku 1894, 1930, 1936 a po druhej svetovej vojne. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér bol pôvodne zaklenutý, ale od roku 1839 má trámový strop. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom najsvätejšej Trojice z roku 1839 od Schmidta z Viedne má doplňujúcu iluzívnu nástennú maľbu. Kazateľnica je neskoroklasicistická z čias okolo roku 1840. Ostatné zariadenie je novšie. [2]
 

Farnosť Plechotice patrila medzi najstaršie na Zemplíne. Preukázateľne existovala už v 30. rokoch 14. storočia. Farský kostol bol zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi. Patrocínium Jána Evanjelistu existovalo až do reformácie, čiže do polovice 16. storočia. Súčasný rímskokatolícky kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Zo zdanenia je zrejmé, že od roku 1441 v sídlisku žilo dvadsať obývaných sedliackych domov. V 17. storočí plechotické poddanské domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V rokoch 1715 - 1720 žilo v dedine po osem sedliackych domácností. V stredoveku existovala pri Plechoticiach aj osada, prípadne dedina s názvom zapísaným v maďarizovanej podobe ako Abram. Tá však zanikla. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 474.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 474.
[3] www.plechotice.sk (7.10.2016)
Bibliografia
www.plechotice.sk
GPS
48.625885, 21.635962
48°37'33.2"N 21°38'09.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk