Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pleš - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Piliš
Lokalita
obec Pleš, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1829 – 1830. Renovovali ho v roku 1910. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Nad vstupom je murovaná poschodová organová empora s jednoduchým murovaným parapetom, na pilieroch. Priestor pod chórom je tiež zaklenutý pruskými klenbami. Fasády majú lizénové rámovanie. Veža je zastrešená sploštenou cibuľou. [1]
 

Hlavný oltár z polovice 19. storočia má závesný obraz sv. Petra a Pavla. Kazateľnica je luisézna z polovice 19. storočia. Súsošie Piety je ľudová polychrómovaná drevorezba z polovice 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1778 s akantovým ornamentom a klasicistickú monštranciu zo začiatku 19. storočia, s festónmi a meandrami, striebornú pozlátenú. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Pleš - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ladislav Luppa 8/2014Pleš - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ladislav Luppa 8/2014Pleš - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ladislav Luppa 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 474.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 474.
GPS
48.23243, 19.74919www.pamiatkynaslovensku.sk