Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Plešivec, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Novoromantická sakrálna stavba inšpirovaná gemerským klasicizmom, postavená v roku 1901 po zrušení kaplnky v bývalom stoličnom dome. Je to jednoloďový kostol menších rozmerov s rovným uzáverom presbytéria a štítovým priečelím, zakončeným malou vežičkou. Lomený štít je členený stupňovitým orámovaním, v jeho nečlenenej ploche sa nachádza klasicistický pilastrový portál s trojhranným krepovaným frontónom. [1] Veža je zastrešená ihlanom. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Hlavný oltár s kópiou talianskeho barokového obrazu Oplakávania Krista pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - hroby pri kostole foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - hrob pri kostole foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - hrob pri kostole foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - hrob pri kostole foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 475.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 475.
GPS
48.548127, 20.407452
48°32'53.3"N 20°24'26.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk