Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plešivec - zvonica
Lokalita
obec Plešivec, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická zvonica postavená v roku 1807 pravdepodobne podľa projektu staviteľa J. Mayera (veľmi podobná zvonici pri rožňavskom chráme). Vysoká veža na štvorcovom pôdoryse, delená kordónovou rímsou na dve časti, z ktorých dolná je dvojposchodová s nárožnými pilastrami vysokého rádu. Horná časť s barokovými zvukovými oknami a nárožnými pilastrami má terčíkovú podstrešnú rímsu, na ktorú dosadá štíhla trojstupňová neobaroková laternová kupola z roku 1883. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na námestí pri kalvínskom kostole.
Fotogaléria
Plešivec - zvonica a gotický kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica a gotický kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica a gotický kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica a gotický kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica (pamätná tabuľa padlým v 2. svetovej vojne) foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica (pamätná tabuľa padlým v 2. svetovej vojne) foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica (pamätná tabuľa padlým v 1. svetovej vojne) foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica (pamätná tabuľa padlým v 1. svetovej vojne) foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica (pamätná tabuľa padlým v 1. svetovej vojne) foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica (pamätná tabuľa padlým v 1. svetovej vojne) foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica a gotický kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica a gotický kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica a gotický kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica a gotický kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Plešivec - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 475.
GPS
48.545442, 20.401795
48°32'43.6"N 20°24'06.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk