Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pliešovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Pliešovce, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1927 – 1928 podľa plánov architekta Michala Milana Harminca staviteľom G. Schulcom. Oválovitá centrála s amfiteatrálne riešenými sedadlami a vstupnou halou s bočnými predsieňami. Na vstupnom priečelí stojí veža s dvoma bočnými schodišťami. Zo staršieho zboreného kostola bolo prenesené niektoré zariadenie – organ z roku 1863, drevené svietniky z roku 1863, pocínované svietniky z roku 1831 a 1884, klasicistická krstiteľnica z roku 1833, zvyšky dreveného oltára z roku 1816, olejomaľba Krstu Krista z roku 1896 od Ľ. Kubányho, dva portréty z polovice 19. storočia, bohoslužobné nádoby z cínu a medi (konva z roku 1803 a 1864, zvon z roku 1806. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zväčša z roku 1927. [2]
 

Vydanie Tolerančného patentu Jozefom II. v roku 1781 znamenalo novú nádej pre pliešovských veriacich. 16. februára 1784 dostali povolenie k stavbe tolerančného kostola, ktorý bol posvätený 10. októbra 1784. Kostol zanikol začiatkom 20. storočia. [3]
 

Základný kameň na stavbu nového evanjelického chrámu bol položený na jar v roku 1926. Architekt Michal Milan Harminc bol pri svojej tvorbe ovplyvnený kubizmom, čo sa prejavilo vo formovaní priečelia s vertikálou štíhlej veže s ochodzou. Samotný priestor sformoval do oválnej centrály bez jedinej podpery, osvetlenej vysokými oknami a s amfiteátrovo usporiadanými lavicami. Kostol má výšku veže 48 m, na ktorej je v ohni pozlátený kríž, dĺžku 18 m, šírku 23 m, vnútorná výška je 15 m. Tri nové zvony s menami Viera, Láska, Nádej darovala obec a jeden bol preložený zo starého kostola. [4]
 

Za jeden rok a šesť mesiacov bola stavba dokončená. Posvätenie chrámu vykonal dôstojný brat biskup ThDr. Samuel Zoch, 23. októbra 1927 za prítomnosti mnohých ďalších farárov a cirkevníkov. [5]
 

Po niekoľkoročnom období pokojného života zboru prišli ťažké časy druhej svetovej vojny. Počas bojov o Pliešovce dostal kostol 11 zásahov. Za kostolom sa totiž ukrýval nemecký tank, ktorý strieľal na Oremov Laz. Tak sa kostol stal priamym terčom oslobodzujúcich vojsk. Všetky tieto rany však boli vyliečiteľné. Najhoršia rana bola tá posledná, ktorá prišla v noci z 3. na 4. marca 1945, kedy Nemci ustúpili z Pliešoviec. [6]
 

Pár dní predtým chodil do kostola hrávať na organe jeden nemecký dôstojník. Kým on hral, iní pripravovali nálož na zničenie kostola. Výbuch, ktorý zaznel okolo polnoci zanechal skutočné dielo skazy. Celý organ ležal rozbitý na oltári, schody na vežu boli rozbité na triesky a ležali na mieste za organom a odspodu bolo vidieť zvony. Veža bola do výšky záhradky puknutá na spojoch všetkých stien. Nikto sa nechcel na opravu ťažko poškodenej veže podujať a všetci ju radili zrútiť. Nakoniec sa na to podujal staviteľ Heisz zo Zvolena a vežu opravil. V roku 1948 bol kostol znovu opravený. Objednaný bol aj nový organ u firmy Rieger v Krnove, ktorý namontovali v roku 1951. Posviacka obnoveného kostola bola v roku 1951 a vykonal ju biskup Fedor Ruppeldt. [7]
 

V roku 1934 bola postavená nová fara, zrenovovaný kaplánsky byt a hospodárske budovy. Roku 1938 bol postavený nový kantorský byt. [8]
 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pliešovciach patrí do Hontianskeho seniorátu Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V súčasnosti má 949 členov. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Od roku 1960 do konca roku 1986 pôsobil v Pliešovciach farár Ondrej Ondrejka. Za jeho pôsobenia sa urobili určité vylepšenia v zariadení kostola, generálna oprava elektrického zvonenia, elektrického vedenia na fare, zafarbenie chrámovej strechy a oprava žľabov. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 476.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 476.
[3 - 10] www.pliesovce.sk (8.10.2016)
Bibliografia
www.pliesovce.sk
GPS
48.425200, 19.156542
48°25'30.7"N 19°09'23.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk