Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ploské - ranobarokový kaštieľ
Lokalita
obec Ploské, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ z roku 1627. Neskorobaroková úprava prebehla v roku 1730. Adaptovaný na byty bol po roku 1945. Kaštieľ je dvojpodlažná budova, na hlavnom priečelí jedenásťosová. Pozdĺžny blokový dvojtraktový objekt, pôvodne so vstupnou sieňou, z ktorej viedlo zalomené schodište na poschodie. Pri prestavbe zaviedli nové bočné schodištia, ktoré ústia do bočných trojosových fasád. Vonkajšia úprava fasád z roku 1730 je členená pilastrami vysokého rádu v pravidelnom rytme podľa osí okien. Okná majú barokové vzdúvajúce sa nadokenné rímsy. Vstupný portál s ušnicovou šambránou má po stranách pilastre. Na volútových rastlinných hlaviciach pilastrov sú úseky architrávu. Nad portálom bol kamenný erb s nápisovou tabuľou, označujúcou rok stavby (okolo roku 1920 odstránené). V pivniciach sa zachovali pôvodné klenby, na prvom podlaží pruské klenby s geometrickými šťukovými obrazcami. Vestibul má valenú klenbu. Budova je krytá valbovou strechou. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý.
Prístup
Stojí vedľa kostola, pri hlavnej ceste cez obec.
Fotogaléria
Ploské - ranobarokový kaštieľ (eldorádo elektrického vedenia) foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - ranobarokový kaštieľ (eldorádo elektrického vedenia) foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - ranobarokový kaštieľ  foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - ranobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - ranobarokový kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 476.
Bibliografia
www.ploske.ocu.sk
GPS
48.813781, 21.321617
48°0 48' 49.61", 21°0 19' 17.82"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk