Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pobedim - habánsky mlyn
Lokalita
obec Pobedim, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Habánsky mlyn spomínaný v 18. storočí. [1] Dvojpodlažná baroková budova je postavená z nepálených tehál a v hornej časti má drevenú konštrukciu obitú doskami. V interiéri mlyna sa zachovalo technické vybavenie z 30. rokov 20. storočia. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Objekt patrí viacerým majiteľom a nie je v dobrom stavebno-technickom stave. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 479.
[2 - 3] http://pobedim.sk/wp/historia/pamiatky/ (18.5.2015)
Bibliografia
www.pobedim.skwww.pamiatkynaslovensku.sk