Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Počúvadlo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Počúvadlo, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1771. Prestavaný bol v roku 1801, 1901 a 1931. Sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, zaklenutým českou plackou, v sieni je drevený strop. V interiéri sa z troch strán tiahne maľovaná baroková empora z druhej polovice 18. storočia. [1]
 

Oltár je klasicistický stĺpový s volútovým nadstavcom a vázami, uprostred obraz Krista v Getsemanskej záhrade z polovice 19. storočia. Kazateľnica je ranobaroková z druhej polovice 17. storočia s ušnicovou ornamentikou. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 479.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 479.
GPS
48.364429, 18.833568
48°21'51.9"N 18°50'00.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk