Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podbrezová - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podbrezová, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Novogotický sakrálny objekt postavený v roku 1856. Renovovaný bol v roku 1890, 1907 a 1932. Jednoloďový kostol s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté krížovými rebrovými klenbami. Fasády sú upravené novogoticky. Veža je zakončená plechovým ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár, kazateľnica a krstiteľnica sú novogotické z 19. storočia. Obraz sv. Rodiny podľa B. E. Murilla je z roku 1894. [2]
 

Podľa iných zdrojov rímskokatolícky kostol sv. Štefana Uhorského v Podbrezovej bol postavený v rokoch 1890 - 1892 pri novej valcovni Hrončianskeho železiarskeho komplexu v osade Brezová, kde boli ubytovaní väčšinou vedúci zamestnanci železiarne. Vznikol ako reprezentačná stavba na podnet a pod patronátom vedenia podbrezovskej fabriky s vyše 2000 zamestnancami, ktorá patrila medzi najväčšie a najúspešnejšie železiarne Uhorska. Súčasne kostol reprezentoval aj prosperitu novodobého Uhorska, čo stavitelia vyjadrili obrazom na hlavnom oltári, ktorý zobrazuje svätca sv. Štefana Uhorského - šíriteľa kresťanstva, panovníka a zakladateľa uhorského štátu v 11. storočí. [3]
 

Jednoloďový kostol nesie znaky novogotickej architektúry, módnej v 19. storočí. V interiéri kostola je pozoruhodná novogotická rebrová klenba, oporné polopiliere s listovými hlavicami, nádherné novogotické pozdĺžne i kruhové okná s farebnými vitrážami, vyrobené v roku 1892 v umeleckej dielni Forgó a spol. v Budapešti. V novogotickom štýle umeleckou drevorezbou sú zhotovené kostolné lavice, vstupné dvere do objektu, bočné i do sakristie, krstiteľnica, rámy obrazov krížovej cesty a bočné rohové oltáre. [4]
 

Železiarsku Podbrezovú reprezentuje unikátne použitie kovu vo veľkom rozsahu vo vnútornom vybavení kostola. Z oceľového, ohýbaného nalakovaného a pozláteného plechu je zhotovený novogotický hlavný oltár, oplechované sú rebrá klenby, plechové pozlátené hviezdičky vypĺňajú modrý strop svätyne. Z mosadzného plechu je vytvarovaný hlavný luster a postranné svietidlá. Železný plech je použitý ako krytina lode kostola, medeným plechom je pokrytá veža. Z liatiny je umelecky odliate chórové zábradlie, sväteničky, pokladničky a tri kostolné zvony. Hlavice polopilierov sú odliate zo zinku a pozlátené. Z liatej mosadze a kovaného železa je zhotovený kríž na veži, na spojoch pozlátený. Dômyselné železné konštrukčné prvky sú tiež použité vo vnútri múrov, v konštrukcii stavby. Architektúra spolu s vnútorným vybavením a výzdobou kostola v novogotickom štýle tvoria jednotný, dosiaľ ničím nenarušený celok. [5]
 

Stavba i dokonalé umelecko-remeselné výrobky vnútorného vybavenia a zariadenia kostola sú prevažne dielom a dôkazom profesionálnej zručnosti miestnych remeselníkov, zamestnancov železiarskych závodov v Hronci a v Podbrezovej, ich odborných dielní, stolárskej, modelárskej, kováčskej, mechanickej, podbrezovskej valcovne, hrončianskej zlievárne a smaltovne. [6]
 

Novogotický štýl bohatého vnútorného vybavenia kostola dopĺňajú vzácne maľby z roku 1932 vo svätyni a na strope lode od významného slovenského maliara Jozefa Hanulu. Od svojho vzniku tieto maľby neboli narušené. Obdivuhodný je ich secesný štýl, plynulé zvlnené línie rastlinných motívov a alegorických postáv anjelov, výraznú kresbu a bohatú farebnosť obrazov. [7]
 

Jeden architektonický celok s kostolom tvorí stupňovitý masívny kamenný oporný múr so schodišťami a balustrádami. Vzhľad kostolného areálu dopĺňajú staré lipy a priľahlý listnatý les. [8]
 

Podbrezovský kostol možno považovať za významnú reprezentačnú kultúrno-historickú pamiatku, za múzeum dokumentujúce miestne železiarske tradície a kultúrnu úroveň obce i celého regiónu. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 480.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 480.
[3 - 9] www.podbrezova.sk (8.10.2016)
Bibliografia
www.podbrezova.sk
GPS
48.810185, 19.540416
48°48'36.7"N 19°32'25.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk