Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
poddaný
človek obrábajúci pôdu, jeho povinnosti boli robota, dávky, danewww.pamiatkynaslovensku.sk