Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podhoroď - Chrám sv. Bazilia Veľkého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Podhorie, Podhradie pri Tibave, Podhradie
Lokalita
obec Podhoroď, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1838 – 1844. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Hrany veže sú skosené po celej výške a veža je zakončená barokovou cibuľovitou laternovou strechou. [1]
 

Ikonostas s baldachýnovým oltárom pochádza zo staršej stavby a retarduje barokovo-rokokové prvky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 483.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 483.
Bibliografia
www.podhorod.sk
GPS
48.818675, 22.300348
48°49'07.2"N 22°18'01.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk