Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podkonice - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podkonice, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1813 – 1819. Jednoloďový sakrálny priestor s presbytériom a sakristiou, v interiéri zaklenutý českou plackou a pruskou klenbou. Kostol v roku 1923 vyzdobil svojimi maľbami P. Kern. [1] Vstavaná veža tvorí na priečelí rizalit a je krytá ihlancom.
 

Vo výklenku lode je gotická socha Madony, polychrómovaná drevorezba z druhej polovice 15. storočia. [2]
 

Prvý kostolík sv. Martina s oltárom Panny Márie z roku 1657 bol postavený v gotickom štýle. V roku 1813 bol položený základný kameň terajšieho kostola. Z pôvodného kostolíka ostali múry svätyne, z ktorej potom vznikla dnešná sakristia. Z múrov pôvodnej lode ostal len južný múr, kde okná i vchod boli zamurované. Obrysy pôvodného vchodu do malého kostolíka je ešte možné vidieť za čipkárskym krížom z roku 1888. [3]
 

Na západnej strane bol vymurovaný nový múr a z bývalej lode vznikla svätyňa dlhá 12 metrov a široká 7,6 metra. Ku stavbe pristavili novú loď s predchrámovým priestorom. V septembri 1815 bola postavená veža kostola, lebo pôvodný malý kostolík pravdepodobne nemal vežu a zvony boli umiestnené vo zvonici. Na vrchole veže bola upevnená ťažká medená guľa so železným krížom. Celková prestavba do dnešného pôdorysu trvala 6 rokov a posviacka sa konala v nedeľu po dni sv. Martina, dňa 14.11.1819. [4]

Pamiatková ochrana
Veľká rekonštrukciu kostola prebehla v rokoch 1983 – 1987, za pôsobenia vdp. Jozefa Hrtúsa
 

Počas rekonštrukcie bolo zavedené vodovodné potrubie do sakristie, nové prípojky elektrického vedenia, uložené káble ku akumulačným peciam, odstránené dva bočné oltáre, nanovo omietnuté steny, vytvorený nový korpus hlavného oltára z betónu, pôvodné mriežky (šránky) pred oltárom boli odstránené a vytvorené dva stupne z lode do svätyne, pričom i pred hlavným oltárom bol vytvorený jeden stupeň. [5]
 

Na mramorový korpus bol uložený nový upravený oltár a bol premaľovaný bronzovo-zlatými farbami, na ktorých vynikli plastiky – vľavo Obeta Melchizedechova a vpravo Obeta Abrahámova. Neskôr bola zrušená drevená spovednica a zriadená nová spovedná miestnosť. Ďalej prebehla rekonštrukcia sakristie, podlaha svätyne i lode boli vydláždené mramorom a vykonala sa úprava bočných oltárov. [6]
 

Po prestavbe interiéru kostola prišiel na rad aj vonkajší vzhľad. Upravené boli vstupy do kostola, hlavný aj bočný, schody na južnej strane, oplotenie, osvetlenie a vybudované nové chodníky. [7]
 

Neskôr pokračovali práce za pôsobenia vdp. Dávida Tencera, oprava vonkajšej omietky, maľovanie interiéru a strechy kostola, obnova strechy na veži a výmena kríža na veži. [8]
 

V roku 1992 prebehla generálna obnova organu. V roku 2013 za pôsobenia vdp. Jozefa Kuneša sa vykonala kompletná výmena vežových hodín. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 484.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 484.
[3 - 9] www.nasepodkonice.sk (28.6.2016)
Bibliografia
www.podkonice.sk
GPS
48.801621, 19.256959
48°48'05.8"N 19°15'25.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk