Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podkriváň - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Trhanová
Lokalita
obec Podkriváň, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1803. Obnovený bol v roku 1896, 1904 a 1942. Jednoloďový sakrálny objekt s rovným uzáverom presbytéria a malou vstavanou vežou nad štítovým priečelím. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na obiehajúcu rímsu interiéru. Na pravej strane presbytéria na poschodí je oratórium. Fasády sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža má lizénové rámovanie a je krytá cibuľou zakončenou ihlancom.
 

Hlavný oltár je klasicistický so zdvojenými stĺpmi a obrazom sv. Martina. Na klenbe je výmaľba v retardovanom rokokovom ponímaní. Lavice sú na bočniciach zdobené, vyrezávané solárnymi motívmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 484.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 484.
GPS
48.512759, 19.454737
48°30'45.9"N 19°27'17.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk