Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podolínec - Židovský cintorín
Lokalita
obec Podolínec, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Areál cintorína má rozmery približne 70 x 50 metrov. Pozostatky hrobov a náhrobné kamene, či už vyvrátené alebo stojace, zaberajú plochu približne 50 metrov dlhú a 30 metrov širokú. Nachádza sa tu okolo 100 hrobov v 9 až 10 radoch. Pochovávať sa začalo zo severozápadnej časti cintorína v smere na juh a následne zrejme pribudol ďalší rad hrobov v smere na východ. Nápisy na prvých hroboch sú iba v hebrejčine, neskôr sa na tabuliach objavuje aj krátky nápis v nemčine. Jeden z prvých čitateľných nápisov v nemčine je zo začiatku 19. storočia - Hermin Graszwirth gest. am Aprill 1805. Keďže nápisy v prvých radoch sú iba v hebrejčine, najneskôr v druhej polovici 18. storočia musel židovský cintorín existovať. V danom období žilo v Podolínci niekoľko židovských rodín. [1]
 

Náhrobné kamene na židovskom cintoríne sú najmä travertínové. Častý je aj mramor (čierny a biely), objavuje sa tiež pieskovec a pri najmladších hroboch betónové tabule a krypty. Pochovaní sú tu napríklad Adolf Morgenbess geb. 1833 gest. 1921, Eduard Schnittlinger 1863 – 1931, Blanka Tandlich gest. in 14. Lebensjahre, či Jozef Aschhein 1858 –1930. Z vojnových a povojnových rokov už náhrobné kamene nie sú. [2]

Prístup
Cintorín sa nachádza na južnej strane mesta za hradbami a približne 150 metrov od rieky Poprad za mostom v smere na Lomničku. [3]
Fotogaléria
Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016Podolínec - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 10/2016
Poznámky
[1 - 3] www.podolinec.eu (22.3.2016)
Bibliografia
www.podolinec.eu
GPS
49.255690, 20.538341
49°15'20.5"N 20°32'18.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk