Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podrečany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Podrečany, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1836. Sieňová stavba so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý konchou, českou plackou a pruskými klenbami. Nad vstupom je murovaná organová empora. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža je zakončená ihlanom. [1]
 

Klasicistický oltár portálového typu pochádza z polovice 19. storočia a má obraz Krista v Getsemanskej záhrade. Kazateľnica je klasicistická z polovice 19. storočia, murovaná, s polygonálnym rečnišťom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Podrečany - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 492.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 492.
Bibliografia
www.podrecany.sk
GPS
48.404365, 19.602805
48°24'15.7"N 19°36'10.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk