Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podšíp (Stankovany) - pamiatková zóna
Lokalita
obec Stankovany, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Hromadnú zástavbu sídla ovplyvnila a podmienila konfigurácia terénu. Sídlo svojou skladbou nepredstavuje typickú dedinu ani jej časť, nemá totiž vytvorenú cestnú komunikáciu a zástavba nie je usporiadaná ani podľa potoka či iného vodiaceho prvku. Dodnes zachovaných šesť domov s hospodárskymi objektmi stojí na nerovnakých parcelách a sú k sebe zoradene nepravidelne. Objekty sú stavané obvyklou zrubovou technikou z polguliačov alebo otesaných trámov. Štíty domov s polvalbou sú obité doskami a strechy pôvodne bez komínových telies sú kryté štiepaným šindľom. Ostrešie je pomerne hlboké na šírku dvoch až troch radov šindľov. [1]
 

Podľa Etnografického atlasu Slovenska reprezentuje ľudová kultúra tejto časti Liptova stredoslovenskú horskú oblasť. Malebné zoskupenie zástavby uprostred pôsobivej prírodnej scenérie dokresľujú jednoduché oplotenia z okresaných žrdí. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Osada bola v roku 1991 vyhlásená za pamiatkovú zónu. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je veľmi dobrý.
Prístup
Nachádza sa severozápadne od obce Stankovany ležiacej na hlavnom ťahu medzi Žilinou a Ružomberkom v nadmorskej výške 795 m leží pod skalným masívom Zadného Šípu. Osada je prístupná len pre peších a pre cyklistov. Podšíp je pre motorizovaných návštevníkov neprístupný. [4]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 95.
[2 - 3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 95.
[4] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 94.
Bibliografia
www.stankovany.sk
GPS
49.163654, 19.157190
49°009'49.1"N 19°009'25.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk