Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podskalie, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený začiatkom 14. storočia, spomínaný v roku 1332 a 1392. Barokovo ho prestavali v rokoch 1750 – 1754. Opravený bol v rokoch 1790 – 1791 a po požiari v roku 1860. Menšie úpravy sa uskutočnili v roku 1906 a v rokoch 1934 – 1939. Interiér renovovali v rokoch 1948 – 1949. [1]
 

Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo obvodové murivo s lomeným profilovaným portálom. Pri barokovej prestavbe zaklenuli interiér valenou klenbou s lunetami. Výmaľba na klenbe z roku 1949 je od E. Petrikoviča a F. Gajdoša. Fasády majú maľované lizénové rámovanie, na priečelí boli kedysi barokové sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Mikuláša biskupa. [2] Veža je zakončená barokovou cibuľovitou strechou s laternou.
 

Hlavný oltár je rokokový z roku 1754, s obrazom sv. Martina biskupa z roku 1751 od V. Mussingera. Bočný oltár sv. Anny pochádza z roku 1761, s ústredným reliéfom svätice. Bočné oltáre, pendanty s reliéfmi Nanebovzatia Panny Márie a Nanebovstúpenia Pána sú rokokové z roku 1763. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Krstiteľnica je tiež rokoková z roku 1763. Obraz Panny Márie je zo 17. storočia, správy o ňom sú z roku 1670. Spovednice, voľná socha Resurrexit, lampa na večné svetlo a svietniky sú z čias okolo roku 1763. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že v sakristii sa nachádza baroková skriňa z prvej polovice 18. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (prístupové schodisko) foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (prístupové schodisko) foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (prístupové schodisko, pohľad od kostola) foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (ohradný múr) foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (pohľad z juhovýchodu) foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (južná strana) foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (pohľad na predstavanú vežu) foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (severná strana) foto © Ľuboš Repta 8/2015Podskalie - Kostol sv. Martina biskupa (presbytérium) foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 493.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 493.
GPS
49.045477, 18.454826
49°02'43.7"N 18°27'17.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk