Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podtureň
Lokalita
obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia, ktorý bol v polovici 18. storočia barokovo upravený. Stavebné zásahy sa uskutočnili aj začiatkom 20. storočia. [1] F. Uličný predpokladal, že základ dnešnej stavby mohla tvoriť neskorogotická kúria z 15. storočia. [2]
 

Kaštieľ je dvojpodlažná bloková budova na obdĺžnikovom pôdoryse, v strede s renesančným vestibulom a schodišťom, v medziposchodí bol ešte v 60. rokoch 20. storočia zachovaný renesančný portál a pôvodne renesančne klenuté miestnosti. Priestory na poschodí boli barokovo upravené. [3] Pôvodne bol kaštieľ zakrytý manzardovou strechou. Baroková úprava sa prejavila najmä zvýraznením strednej časti objektu. Na prízemí je vstup zdôraznený dvomi oválnymi oknami. Na poschodí má ústredná miestnosť veľké obdĺžnikové okná s oblúkovým zakončením. [4]
 

Pri kaštieli boli ešte v 60. rokoch 20. storočia prízemné barokové hospodárske budovy, pod ich klasicistickou fasádou sa nachádzalo renesančné dvojfarebné rýhované kvádrovanie. [5]
 

V roku 1862 vlastnil kaštieľ Mikuláš VI. Podturniansky (1793 – 1862), ktorý bol stoličným pokladníkom. Po jeho smrti v roku 1862 mohol byť majiteľom už syn Mikuláša VI. staršieho Mikuláš IX. Podturniansky (1856 – 1904), ktorý bol posledným mužským potomkom tej časti rodu, čo ostala v Podturni. [6]
 

Na mieste renesančného kaštieľa stál starší objekt, ktorého existencia je písomne doložená už v prvej polovici 16. storočia. Stavba vznikla pravdepodobne koncom 15. storočia potom, ako traja členovia rodu Podturniansky [7] získali v roku 1474 kráľovskú donáciu na Podtureň. Hlavnú zásluhu na výstavbe šľachtického sídla mal asi Tomáš I. Podturniansky (zomrel v roku 1512), ktorý bol v roku 1504 liptovským podžupanom. [8]
 

Renesančný kaštieľ postavil asi na mieste staršej stavby vnuk Tomáša I. Podturnianskeho Andrej II. Podturniansky (doložený 1533 – 1579). Po jeho smrti zdedili kaštieľ jeho traja synovia : Tomáš II. Podturniansky (doložený 1573 – 1630), Pavol II. Podturniansky (doložený 1573 – 1628) a Ján IV. mladší Podturniansky, ktorý zomrel v roku 1602. Ján IV. mladší pristaval k otcovskému domu, nový dom a postavil nové maštale a pivovar. Celková hodnota stavieb v roku 1603 bola 175 zlatých. 14. apríla 1603 vydala liptovská stolica súdny mandát, na základe ktorého zdedil všetky stavby Pavol II., ktorý tu býval so svojou matkou Uršulou Palúdzkou. Po jej smrti musel Pavol II. vyplatiť svojho staršieho brata Tomáša II. [9]
 

Pavol II. mal dvoch synov, Jána V. Podturnianskeho (zomrel v roku 1683) a Valentína Podturnianskeho (zomrel v roku 1687), ktorí bývali v oddelených častiach otcového kaštieľa. Hospodárske priestory používali spoločne a mali sa o ne spolu starať, čo medzi nimi vyvolávalo napätie. V roku 1658 sa predmetom sporu stala brána do areálu kaštieľa, ktorú, podľa slov Jána V., nechal Valentín zbúrať. [10]
 

Kaštieľ prešiel barokovou prestavbou za Šimona IV. Podturnianskeho (doložený 1754 – 1785) a jeho brata Pavla IV. Podturnianskeho (doložený 1754 – 1755). Vtedy objekt nadstavali o jedno podlažie a na prvom poschodí vytvorili reprezentačné miestnosti. Stred dispozície kaštieľa tvorila baroková schodisková hala s umelecky kovaným zábradlím a ústredná sála, vykurovaná honosnými kachľami v rohu miestnosti. [11]
 

Po Šimonovej IV. Podturnianskom a Pavlovi IV. Podturnianskom vlastnili kaštieľ ich deti, ktoré zomreli bez potomkov. Po vymretí Štefanovej vetvy rodu zdedila kaštieľ Františkova vetva rodu, z ktorej bol prvým vlastníkom stavby asi Andrej VI. Podturniansky (1790 – 1857), brat Mikuláša VI. staršieho Podturnianskeho. [12]

Pamiatková ochrana
Katastrofálna!
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Podtureň foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Podtureň  foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Podtureň   foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Podtureň  foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Podtureň  foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Podtureň   foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Podtureň   foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Podtureň   foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Podtureň   foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 493.
[2] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Liptovský Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, 2008. s. 103.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 493.
[4] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 103.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 493.
[6] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 103.
[7] Rod Podturniansky z Podturne sa zaraďuje medzi najstaršie a najvýznamnejšie liptovské šľachtické rody. Najstarším známym členom rodu bol Vavrinec, doložený v roku 1241. Ten bol zároveň spoločným predkom rodov Bán, Pongrác, Smrečiansky a Svätojánsky. Vavrinec mal dvoch synov – Serafína a Bohumíra. Dvaja synovia Serafína získali v roku 1286 povýšenie medzi uhorských šľachticov. Starší syn Serafína, Andrej, bol zakladateľom rodu Pongrác a mladší syn Serafína, Mikuláš, zakladateľom rodu Podturniansky. Členovia rodu zastávali funkcie v miestnej stoličnej správe v 16. – 19. storočí. Rod ako celok patril do 19. storočia na Liptove medzi strednú šľachtu. JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 105.
[8] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 103 - 104.
[9 - 12] JANURA, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. s. 104.
Bibliografia
www.podturen.sk
GPS
49.052878, 19.693963
49.052878,19.693963
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk