Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podunajské Biskupice (Bratislava)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia. V 19. a 20. storočí bol prestavaný na nemocnicu. Ide o dvojpodlažnú budovu s osemosovou fasádou, na prízemí členenou oknami s pásovou šambránou, nad ktorými je štukový ornament a polkruhová nadokenná rímsa. Niekoľko miestností má pruské klenby. Zachovalo sa aj pôvodné zábradlie schodišťa a empírový reliéf s tromi hlavami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Slúži ďalej ako nemocnica.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 493.
GPS
48.125995, 17.208947
48°07'33.6"N 17°12'32.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk