Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podunajské Biskupice (Bratislava) - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický stĺp, ktorý bol obnovený sochárom A. Brandlom v roku 1851 a 1886. Na vysokom podstavci s nápisom stojí kanelovaný pilier, ukončený súsoším najsvätejšej Trojice. Pred pilierom na pätke sú staršie barokové sochy z 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Stĺp bol reštaurovaný v roku 2016.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Podunajské Biskupice (Bratislava) - Trojičný stĺp foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Trojičný stĺp foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Trojičný stĺp foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Trojičný stĺp foto © Jana Lacková 3/2017Podunajské Biskupice (Bratislava) - Trojičný stĺp foto © Jana Lacková 3/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 494.
GPS
48.125008, 17.210909
48°07'30.0"N 17°12'39.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk