Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podzámčok - zvonica
Lokalita
obec Podzámčok, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica postavená v roku 1868. Je osadená na vysokej podmurovke a jej štvorcový pôdorys zvýrazňuje stanová šindľová strecha, z ktorej vyrastá dosková nadstavba. V jej vnútri svojmu účelu stále slúži vzácny neskorobarokový zvon z roku 1782, dielo významného banskobystrického zvonolejára Jána Juraja Knoblocha. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na návrší neďaleko novostavby Kostola sv. Jána Krstiteľa. [2]
Fotogaléria
Podzámčok - zvonica foto © Ladislav Luppa 10/2020Podzámčok - zvonica foto © Ladislav Luppa 10/2020
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 187.
Bibliografia
www.podzamcok.sk
GPS
48.501630, 19.109251
48°30'05.9"N 19°06'33.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk